Klantenservice

Informatie box

Verzenden

Verzendingen vinden plaats na goedkeuring van de klant. Stalkist levert de orders zelf uit of verzendt deze met een door hen gekozen partij.
De verzendkosten worden berekend op basis van afmeting en gewicht.

Levertijd

De levertijd van een maatwerk concourskast is afhankelijk van de voorradige materialen.
Wanneer het benodigde materiaal voorradig is zal de levertijd gemiddeld een maand bedragen.

Betalen

De betaling dient (gedeeltelijk) vooraf voldaan te worden.

Retouren en omruilingen 

Zorg er voor dat je retourzending voldoende gefrankeerd is. Onvoldoende gefrankeerde zendingen zullen wij niet aannemen.

Bij ruilen of retourneren worden de gemaakte verzendkosten niet vergoed.
Wanneer je een verkeerde bestelling hebt ontvangen zullen wij deze geheel op onze kosten omruilen.

Je kan je retouren of te ruilen artikelen sturen naar het volgende adres:

Stalkist 
tav. retouren
Botmeer 38
3068KR Rotterdam

Maatwerk producten en producten welke speciaal voor je besteld zijn kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden!

Garantie termijn

Stalkist geeft 2 jaar carry-in garantie op de door haar geleverde artikelen. De factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie.  Garantie is enkel geldig indien je de originele aankoopfactuur kan voorleggen.

Garantie voorwaarden:

– Bij een ongegronde klacht zijn de gemaakte kosten voor rekening van de koper.
– Indien een klacht gegrond is, beslist Stalkist of het artikel geheel of gedeeltelijk gerepareerd, vervangen of gecrediteerd wordt.
– Een artikel, welke voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie bij:

– Beschadiging door opzet of door nalatigheid
– Ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud
– Normale slijtage
– Schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals bijv. bliksem schade)

Bovenstaande garantie geldt naast de wettelijke rechten.
Raadpleeg voor meer informatie onze algemene voorwaarden.


Prijzen en informatie

Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen.
Getoonde kleuren kunnen enigszins afwijken van de realiteit.

Verhuur voorwaarden

Artikel 1 : Gedurende de huurtijd zal de huurder het gehuurde als een volwaardig huurder 
onderhouden en niet aan derden in huur, gebruik of bewaring geven.
Artikel 2 : Huurder is verplicht het gehuurde in goede staat van onderhoud te houden.
Reparaties zullen door de verhuurder worden uitgevoerd.
Artikel 3 : Indien reparaties, alsmede de aanschaf van onderdelen het gevolg zijn van 
onoordeelkundig gebruik, dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de 
huurder.
Artikel 4 : Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebracht.
Bij verschil van mening over de grootte der schade zal een deskundige door
de verhuurder worden ingeschakeld.
Artikel 5 : Wanneer de huurder in gebreke blijft de factuur tijdig te betalen, heeft de 
verhuurder het recht de huurovereenkomst voor ontbonden te houden, 
onverminderd het recht om van de huurder vergoeding van kosten en schaden 
te vorderen. 
Artikel 6: Bij annulering van de verhuur door de huurder binnen 7 dagen voor de 
verhuurperiode worden er annuleringskosten in rekening gebracht.
Artikel 7 : Verhuurder kan van de huurder een waarborgsom eisen, welk bedrag na
beƫindiging van deze overeenkomst zal worden gerestitueerd, nadat al hetgeen
de huurder verschuldigd is volledig zal zijn betaald.
Artikel 8 : De duur van de overeengekomen huurperiode mag zonder toestemming van de
verhuurder niet worden gewijzigd. Extra huurdagen worden doorberekend.
Artikel 9 : Na afloop van de huurperiode zal de huurder het gehuurde schoongemaakt bij de 
verhuurder afleveren